هروقت تیام بست،قیمتم را می دهم!!

درخواست حذف این مطلب
منتظری رسما خواستار جدایی شدعصبانیت شدید شفر در ترکیهتیام و جباروف دور از استقلال!ادعای ترک ها، کار حسینی با ترازبون تمام است!!به گزارش ایسکانیوز، باشگاه استقلال برگه های مربوط به پرداخت مالیات سرور جباروف و مامه تیام را منتشر کرد که در این اسناد مبالغ پرداختی پوشانده شده اما از روی شناسه پرداخت مشخص است که 90 میلیون بابت بازیکن ازبکستانی و 150 میلیون تومان نیز بابت تیام پرداخت شده است.حالا این بحث بین استقلالی ها مطرح شده که چرا به خاطر این ارقام نه چندان سنگین باشگاه با این دو بازیکن بر سر مالیات دچار چالش شده بوده است!از طرفی نیز جباروف پس از پرداخت مالیاتش هم حاضر به مذاکره و تمدید نیست و خواستار عقد قرارداد تیام با استقلال شده و مدعی است که پس از وی و قرارداد مالی اش مبلغ خود را اعلام می کند.گویا تیام برای استقلالی ها دردسر شده اما تفاوت بازیکنان با یکدیگر در این امر مهم به نظر می رسد!!